GİZLİLİK POLİTİKASI SÖZLEŞMESİ

İşbu Gizlilik Politikası ve Kişisel Veriler Metni’nin (“Gizlilik Politikası”) amacı,ARABANIYIKA (“Şirket”) tarafından yönetilmekte olan arabaniyika.com adresinde yer alan web sitesinin ve Google Play Store veya Apple Store gibi sanal mağazalar üzerinden sunulan telefon uygulamalarının (birlikte Platform) üye olarak veya sadece ziyaretçi (üye olmayan ama Platform veya Şirket’in diğer servislerinden sınırlı biçimde yararlananlar) kullanıcıları (“Kullanıcılar”) tarafından Şirket’e sağlanan ve/veya Platform’un kullanımı aşamasında Kullanıcılar’dan elde edilen kişisel verilerin kullanımına ilişkin koşul ve şartları tespit etmektir. İşbu Gizlilik Politikası’nda tanımlanmayan ifadelerin yorumlanmasında Kullanıcı Sözleşmesi’ndeki tanımlar dikkate alınacaktır.

GİZLİLİK POLİTİKASI SÖZLEŞMESİ

Aşağıda, tüm bu dijital platformların kullanımı sırasında elde edilen/edilecek kişisel verilerin nasıl ve ne şekilde elde edildiği, bu verilerin nasıl ve ne şekilde işlendiği ve saklandığı belirtilmiştir.Şirket gizliliğinizi aşağıda yer alan kurallar çerçevesinde korumakta veverilerinize ilişkin tüm süreçlerde bu metni benimsemektedir.

Hangi Verileriniz İşlenmektedir?

İşbu başlık altında, Şirket tarafından, sunulan Hizmetler kapsamında işlenen/işlenecek olan ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Gizlilik Politikası kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “Kişisel Veri” ifadesi bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla aşağıda yer alan bilgileri tanımlamaktadır.